top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Vážení klienti, 

vážíme si toho, že jste se rozhodli nás navštívit, připravili jsme pro Vás následující obchodní podmínky: 

 

Poskytovatel: 

Sandra Labudová

Korunní 810/104

Praha 10, 10100

IČO: 743733315

 

1. Základní ustanovení

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb (služby uvedené na www.sandralashes.cz v provozovně Top Beauty Studio, Slavíkova 23, Praha 3, 120 00 a kupujícím poskytovaných služeb. 

Sandra lashes poskytuje prodlužování řas, laminace řas a obočí, úpravy obočí a permanentní make-up na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 

Objednáním služby, nákupem dárkového poukazu, služby nebo produktu projevuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami. 

Nesouhlasí-li kupující s obchodními podmínkami, má možnost služeb nevyužít.

 

2. Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (přes webové stránky). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám. 

 

 

2.2. Přeobjednání a zrušení objednání

Změnu termínu či jeho zrušení je nutné ohlásit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem - osobně, telefonicky, e-mailem, SMS. V případě pozdního ohlášení změny nebo zrušení termínu (méně než 24 hodin předem) si poskytovatel vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek (ušlý zisk) ve výši 50% z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. 

 

 

2.3. Pozdní příchod

Dostaví-li se kupující na objednanou službu se zpožděním, bude mu služba bud zkrácena tak, aby zákazník, který je objednaný po něm, mohl být obsloužen bez prodlevy. Kupující uhradí cenu za celou službu dle ceníku. 

 

2.4. Nedostavení se na službu 

Nedostaví-li se kupující na objednanou službu bez předchozího zrušení či změny termínu, poskytovatel si vyhrazuje právo naúčtovat storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednané služby. Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo tohoto kupujícího již neobjednat na žádnou službu. 

2.5. Zaplacení zálohy při delším trvání služby než jsou 2 hodiny

Pokud bude vámi vybraná procedura delší než 2 hod požadujeme zálohy za objednané služby předem a to buď převodem na účet, nebo v hotovosti v salonu. Jestliže se tak nestane, službu nebudeme rezervovat. Také žádáme o včasné zrušení Vaší rezervace. V případě, že se tak nestane do 24 hod předem, záloha propadá. 

 

2.6. Odmítnutí služby ze strany poskytovatele 

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo nebo pod vlivem návykových látek

  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

  • při nezdravém stavu řas a plet

 

2.7. Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

 

2.8. Zrušení nebo přesunutí termínu ze strany poskytovatele

Vyhrazujeme si právo ve výjimečných případech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku elektrické energie apod. Pokud by tato situace nastala budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

 

 

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

4. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 2.12.2021.

bottom of page